Extra controle op privé gebruik auto


De Belastingdienst controleert volgend jaar extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak. Een basisboete van € 4.920 wordt mogelijk. Tussen 11 en 15 december stuurt de Belastingdienst aan verklaringhouders 'Geen privégebruik auto' hierover een brief.

In die brief worden de veranderingen toegelicht. Deze vloeien voort uit een wijziging in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die deel uitmaakt van het Belastingplan 2010. De Eerste Kamer behandelt dit plan in de laatste week van december.

Bij de brief zit een mutatieformulier om eventuele wijzigingen door te geven. U kunt dit formulier ook downloaden. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.