Loon te laat betaald?

     

    Het komt voor dat werkgevers het salaris te laat betalen.

    Een werkgever die dit zonder deugdelijke reden doet, zit fout. Zijn personeel kan ter compensatie een eenmalige verhoging van het loon eisen. Dit is een wettelijke verhoging vermeerderd met wettelijke rente, tot een maximum van 50% van het verschuldigde salaris.
    Dit kan alleen in kort geding, aangespannen door de werknemer. Lees hier meer.

     


Follow Opero on Twitter