De tijd dringt voor SEPA


De tijd dringt voor SEPA

SEPA (Single European Payments Area) wordt vanaf 1 februari 2014 de Europese standaard voor de betaalmarkt. Dat lijkt nog ver weg, maar bedrijven moeten rekening houden met ingrijpende veranderingen die veel werk met zich meebrengen. Begin nu om op tijd klaar te zijn. Wanneer u dit niet goed heeft geregeld kunt u vanaf 1 februari 2014 niet meer betalen noch betalingen ontvangen!

Welke terminologie komt u tegen met betrekking tot SEPA:

    • IBAN (International Bank Account Number): rekeningnummer
    • SCT (SEPA Credit Transfer): betalingen
    • SDD (SEPA Direct Debit): incasso
    • CAMT (Cash Management): rapportage SEPA-transacties

Belangrijk is om de nieuwe standaard niet langer te negeren, maar aan de slag te gaan!

 


Follow Opero on Twitter