Wetswijzigingen per 1 juli 2012

 

Rond 1 juli van dit jaar is een aantal belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd

Een greep uit de recente wijzigingen:

  • Uitzendbureaus zijn verplicht tot registratie in het Handelsregister. Dit geldt voor álle bedrijven die personeel uitlenen.
  • Boete voor het inhuren van personeel wanneer het uitlenende bedrijf níet in het Handelsregister is ingeschreven.
  • Cookiebepaling is in werking getreden.
  • Wettelijke rente niet-handelstransacties is verlaagd van 4% naar 3%. De wettelijke rente voor handelstransacties is gehandhaafd op 8%.
  • Het minimumloon is verhoogd.
  • BTW tarief voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen is terug naar 6%.
  • Heffingsrente en invorderingsrente gaan omhoog.

Een compleet overzicht van alle wetswijzigingen is te vinden op Antwoord voor Bedrijven.


Follow Opero on Twitter