VAR verklaring controleren

 

Controleer de VAR verklaring telefonisch.

Heeft u als opdrachtgever freelancer(s) voor u werken? Controleer dan de echtheid van zijn/haar VAR-verklaring snel en eenvoudig via één telefoontje! U kunt hiervoor terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de belastingdienst, telefoonnummer 088-1511000

U hoort direct of de combinatie van het BSN en de VAR klopt. Zo niet, dan vindt nader onderzoek plaats.

Een juiste VAR-verklaring is van groot belang voor de opdrachtgever. U loopt dan niet het risico dat de Belastingdienst achteraf zegt dat het eigenlijk om een werkgever - werknemer relatie ging, wat kan betekenen dat u achteraf over die periode alsnog loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moet afdragen.


Follow Opero on Twitter