Steeds meer ondernemers ondanks de crisis

 

De economische crisis blijkt niet zo'n negatieve invloed op de ondernemersgeest te hebben, als u misschien zou verwachten. Zo vindt slechts een vijfde van de ondernemers dat de crisis gevolgen heeft voor de bedrijfsgroei van hun onderneming. En 8,2% verwacht zelfs dat de onderneming binnen vijf jaar zal groeien met twintig werknemers of meer.

Hoewel 1,8% van de ondernemers in 2009 is gestopt met zijn onderneming, is het aantal startende ondernemers in 2009 (7,2%) gestegen ten opzichte van 2008 (5,2%). Wel geeft meer dan de helft van de ondernemers aan dat het opstarten van een bedrijf moeilijker is geworden als gevolg van de crisis.

Onder de groep startende ondernemers vallen ondernemers die bezig zijn hun bedrijf op te richten of wier onderneming jonger dan 3,5 jaar is. Een verklaring voor de stijging van het aantal startende ondernemers zou kunnen zijn dat werknemers die zijn ontslagen, zelf een onderneming beginnen om zo toch een bron van inkomsten te hebben. Hoe succesvol deze startende ondernemers zijn, is niet bekend.


Follow Opero on Twitter