Ook reiskostenvergoeding bij km voor lunchpauze thuis

 

Reiskostenvergoedingen bij km wanneer u uw lunchpauze thuis neemt:

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem bepaald dat kilometers voor lunchpauze worden gemaakt in het kader van woon-werkverkeer. Deze mogen dan worden aangemerkt als zakelijke kilometers.

In deze zaak betreft het een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan wie een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld. De DGA heeft een sluitende rittenadministratie bijgehouden ter voorkoming van bijtelling van de auto van de zaak. Als hij bewijst dat hij minder dan 500 privé kilometers op kalenderjaarbasis rijdt, vindt er geen bijtelling plaats.
In de middagpauze rijdt de DGA naar zijn woning om daar de lunch te nuttigen en enige zakelijke werkzaamheden te verrichten voor zijn vennootschap. Deze kilometers heeft de DGA als zakelijke kilometers verantwoord in de rittenadministratie. De Belastingdienst corrigeert deze kilometers als privé kilometers waardoor hij meer dan 500 kilometer privé rijdt en alsnog een bijtelling over het gehele kalenderjaar heeft.

Eerder heeft de Rechtbank al geoordeeld dat woon-werkverkeer – waaronder eveneens kilometers voor de lunchpauze – zonder enige beperking worden aangemerkt als zakelijke kilometers. Het Gerechtshof sluit hier thans bij aan.

In tegenstelling tot voorgaande rechtspraak heeft de Staatssecretaris van Financiën op 19 december 2010 aangegeven dat ritten om bijvoorbeeld thuis de lunch te gebruiken niet voor vrije vergoeding in aanmerking komen en dat de staatssecretaris inmiddels beroep in cassatie heeft aangetekend tegen deze uitspraak. De uitspraak van de Hoge Raad zal nog geruime tijd op zich laten wachten.

Het blijft niet alleen belangrijk om een sluitende ritten-administratie te verantwoorden, niet alleen voor het voorkomen van de bijtelling maar ook voor de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor zakelijke kilometers (waaronder woon-werkverkeer).


Follow Opero on Twitter