Nieuw KvK-nummer bij nieuwe eigenaar

 

Vanaf 25 mei 2010 krijgen ondernemingen bij een bedrijfsoverdracht een nieuw KvK-nummer. Dit is het geval als een gehele onderneming in handen komt van een andere natuurlijk persoon, samenwerkingsverband, bijvoorbeeld bij de voortzetting van een eenmanszaak in een VOF of een BV.  Met deze aanpassing wil de Kamer van Koophandel de juridische transparantie bevorderen.

Iedere onderneming of rechtspersoon die is ingeschreven in het Handelsregister heeft een KvK-nummer dat bestaat uit 8 cijfers. Op basis van dit KvK-nummer worden in de toekomst gegevens over ondernemingen en rechtspersonen uitgewisseld met en tussen overheid en bedrijfsleven. Dit is voor de Kamers van Koophandel reden om de wijze van uitgifte van het KvK-nummer aan te scherpen.

Door het toekennen van een nieuw KvK-nummer is het voor derden duidelijk dat er sprake is van een nieuwe eigenaar. Voorheen werd niet altijd een nieuw nummer verstrekt en kon dit verwarring geven.