Veel gemeentelijke producten kunnen goedkoper


Lees het artikel in Binnenlands Bestuur.

Hierin wordt aangegeven dat een doorlichting van overheidsproducten aan de hand van de ABC-methode (activity based costing) meer inzicht geeft in de kostprijs van die producten. Dit kan vervolgens aanleiding zijn voor procesverbetering, kostenbesparing en het verlagen van tarieven.