Minder gegevens nodig voor elektronische aangifte


De elektronische aangifte voor Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting voor ondernemers wordt vereenvoudigd. U hoeft in de aangifte over 2010 gemiddeld nog maar de helft van de huidige gegevens op te geven.

Dit is mogelijk doordat de aangifte beter aansluit op de ondernemersadministratie. Zo hoeft u niet meer de gegevens van de commerciële jaarrekening in uw aangifte op te nemen. Dit geldt ook voor gegevens over de inventaris, voorraadwaardering en onderhandse leningen.

Aangifte doen kan nog gewoon in XML, maar ook in het formaat van de toekomst: XBRL. Dit is een open standaard voor het digitaal uitwisselen van bedrijfsgegevens en rapportages.

Doet u aangifte via een belastingadviseur die een convenant horizontaal toezicht heeft afgesloten met de Belastingdienst? Dan kunt u voor de aangifte met nog minder gegevens volstaan. Uw adviseur kan deze verkorte aangifte alleen in XBRL-formaat indienen.

De Belastingdienst werkt samen met ondernemers, fiscaal intermediairs, softwareleveranciers en het programma SBR (Standard Business Reporting) om de administratieve lasten verder te verlichten. OPERO is aangesloten bij de gebruikersgroep Horizontaal Integraal Toezicht.