KvK-nummer verplicht op website en in e-mailberichten


Bedrijven en rechtspersonen zijn verplicht om het KvK-nummer op de website en in e-mailberichten te vermelden, behalve als het om reclame gaat.

Het KvK-nummer moet vermeld worden op alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen. Deze verplichting van vermelding van het KvK-nummer geldt niet voor verenigingen en stichtingen zonder onderneming, verenigingen van eigenaars, overheden en kerkgenootschappen.

Het niet voldoen aan deze verplichting levert een economisch delict op (een overtreding, waarop een geldboete van maximaal € 16.750, een taakstraf of maximaal zes maanden gevangenisstraf staat).