Starterscentrum KVK Zuidwest-Nederland


Starterscentrum Zuidwest-Nederland

De Kamer van Koophandel gaat invulling geven aan het Starterscentrum Zuidwest-Nederland, hét aanspreekpunt voor zowel ondernemers in spé als pas gestarte ondernemers. U kunt bij het Starterscentrum Zuidwest-Nederland terecht voor informatie en ondersteuning voor een succesvolle (door)start van uw bedrijf. 

Met dit initiatief wil de Kamer een groei van het aantal kwalitatief goede starters bewerkstelligen en de slagingskansen voor (door)starters in Zuidwest-Nederland vergroten. Lees meer...