Nieuwe regels schenk- en erfbelasting


De Eerste Kamer heeft ingestemd met wijziging van de Successiewet.

Vanaf 1 januari 2010 heten de belastingen over schenkingen en erfenissen niet meer schenkingsrecht en successierecht, maar schenkbelasting en erfbelasting. Ook gelden vanaf die datum nieuwe regels voor deze belastingen.

Zo is het erven van een onderneming met een waarde tot 1 miljoen euro voor 100 procent vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of raadpleeg het dossier schenk- en erfbelasting op de website van het Ministerie van Financiën.