Toezicht houden is niet “zomaar een bijbaantje”

 

eerst denkenWe worden overspoeld met berichten over (bijna) faillissementen en de grote financiële schade die daarmee gemoeid is. De voorbeelden zijn legio, ik noem er een paar die regelmatig de publiciteit halen: Vestia, Laurentius, Econcern, Polare, Meavita, Hessing, DSB, en de recente berichten over de financiële situatie van bijvoorbeeld het tankopslagbedrijf Odfjell zijn zéér somber.

Het is niet meer dan logisch dat met het forse aantal faillissementen van de laatste jaren er vaker aandacht is voor de rol van de betrokken bestuurders, commissarissen en accountants.

Recent in het nieuws is de afwikkeling van het faillissement van Econcern uit 2009. Niet alleen de oud-bestuurders maar ook de oud-commissarissen van Econcern worden door de curatoren aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:138 BW juncto artikel 2:149 BW. Volgens het twaalfde faillissementsverslag hebben de voormalig bestuurders en commissarissen hun taken niet naar behoren vervuld, omdat "in de periode van drie jaren voorafgaande aan het faillissement sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur c.q. kennelijk onbehoorlijk toezicht dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement".

Daarnaast is de toenmalig accountant PWC aansprakelijk gesteld, nadat eerder in oktober 2013 al een tuchtklacht tegen PWC door de curatoren was ingediend.

Voor wie meer wil weten: alle verslagen van de curatoren zijn hier na te lezen.

Aandacht voor de risico's van aansprakelijkheid is belangrijker dan ooit. Commissarissen zullen vaker ter verantwoording worden geroepen. Het is van belang dat u zich dat realiseert vóórdat u een commissariaat op zich neemt. Ook dat hoort bij goed risicomanagement, zowel zakelijk als persoonlijk.

 

Ik zal regelmatig bloggen over faillissementen, fraude, risicomanagement en preventie. Mijn volgende bijdrage kunt u in juli verwachten.

Wilt u nu al méér weten? Neem dan contact op met .

Ingeborg Moonen